Szymon Matysek: „Wzywam do zaprzestania publikowania kłamliwych i nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości informacji” | TuKostrzyn.pl
TuKostrzyn.pl
Nie przegap niczego ważnego – dopasuj stronę do siebie i czytaj dodatkowe wiadomości z Twojej najbliżej okolicy!
wybierz teraz

Ta strona internetowa korzysta z plików cookies. Wykorzystujemy je do zapewnienia podstawowych funkcjonalności witryny, celów statystycznych oraz do kierowania reklam. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu. Używane pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych ani innych, które pozwalają na identyfikację użytkowników. Więcej informacji na ten temat - w tym informacje, o tym jak wyłączyć cookies w swojej przeglądarce internetowej - znajdziesz w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod tym linkiem.

x
Szymon Matysek: „Wzywam do zaprzestania publikowania kłamliwych i nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości informacji” Szymon Matysek: „Wzywam do zaprzestania publikowania kłamliwych i nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości informacji”
Źródło: kadr z Młode Wilki

Szymon Matysek: „Wzywam do zaprzestania publikowania kłamliwych i nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości informacji”

Inne 3 kwietnia 2021 | 17:04  Michał 2658 144

Z redakcją portalu skontaktował się Burmistrz przedstawiając kategoryczne żądanie usunięcia artykułu dotyczącego wydania środków, które miały sfinansować palowanie. W swojej argumentacji posługuje się wypowiedzią odmienną od tej zarejestrowanej podczas sesji oraz przyznaje, że informacja o braku zabezpieczenia „covidowych” funduszy jest zgodna z prawdą. Niżej prezentujemy całą wiadomość Szymona Matyska oraz komentarz do sprawy przygotowany przez redakcję.

Z redakcją portalu skontaktował się Burmistrz przedstawiając kategoryczne żądanie usunięcia artykułu dotyczącego wydania środków, które miały sfinansować palowanie. W swojej argumentacji posługuje się wypowiedzią... Szymon Matysek: „Wzywam do zaprzestania publikowania kłamliwych i nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości informacji”

ŻĄDANIE ZAPRZESTANIA PUBLIKOWANIA NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI

Wzywam Pana do zaprzestania publikowania nieprawdziwych informacji na swojej prywatnej stronie internetowej.

W dniu 3 kwietnia 2021 roku opublikował Pan tekst: „Czy gmina wydała już wszystkie pieniądze na palowanie?”, w którym jednoznacznie wskazuje Pan, że okłamuję opinie publiczną.

Tekst ma na celu zmanipulowanie czytelników i zawiera nieprawdziwe informacje. Brak wiedzy nie upoważnia Pana do publikowania kłamliwych i godzących w moje dobre imię treści.

Przywołuje Pan moje słowa, które wyciągnięte są z całego kontekstu wypowiedzi:

„W ubiegłym roku otrzymaliśmy wsparcie administracji rządowej w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Znaczną część środków przeznaczyliśmy na to zadanie, nie wiedząc jeszcze o ostatecznych kosztach wzmocnienia gruntu. Dziś okazuje się, że zabezpieczona kwota w zupełności wystarczy na wykonanie wzmocnienia gruntu – powiedział 11 marca Szymon Matysek”.

Prawdziwa moja wypowiedź publikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie brzmiała:

„Środki finansowe na realizację części związanej z palowaniem zabezpieczone są w budżecie tej inwestycji – wyjaśnia Szymon Matysek Burmistrz Gminy Kostrzyn. W ubiegłym roku otrzymując wsparcie z administracji rządowej w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych znaczną część środków przeznaczyliśmy na to zadanie (w ramach zadań dot. części dróg gminnych), nie wiedząc jeszcze o ostatecznych kosztach wzmocnienia gruntu. Dziś okazuje się, że zabezpieczona kwota wystarczy na wykonanie wzmocnienia gruntu. Dlatego nie ma potrzeby dokonywania żadnych zmian w budżecie gminy”.

Ponadto pisze Pan:

„Bez wątpienia mamy do czynienia z błędem. W przypadku poprawności wyższej kwoty środki z budżetu centralnego zostały rozdysponowane co do złotówki. Jeżeli prawdziwa jest niższa wartość należy uznać, że zachowano jedynie pół miliona złotych.”

Informuję, że nie mamy do czynienia z żadnym błędem. Wszystkie informacje przekazane opinii publicznej są rzetelne i prawdziwe.

W lutym 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie podpisane zostały umowy na realizację zadania „Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań-Warszawa”.

Umowę na budowę tunelu podpisali: reprezentujący gminę Kostrzyn Burmistrz Szymon Matysek, Skarbnik Gminy Barbara Borowiak, przedstawiciele PKP PLK p.o. Dyrektor Regionu Krzysztof Pietras, Zastępca Dyrektora Regionu Piotr Szymanowicz oraz ze strony wykonawcy firmy Strabag Sp. z o.o., Krzysztof Micek – Dyrektor Techniczny Oddziału Mostowego i Artur Przepióra – Dyrektor Finansowy Oddziału Mostowego. Natomiast sygnatariuszami umowy na budowę układu drogowego byli: Burmistrz Szymon Matysek, Skarbnik Barbara Borowiak oraz Sławomir Begier, właściciel firmy Zakład DrogowoTransportowy Sławomir Begier.

Gmina Kostrzyn na realizację tego zadania w latach 2019-2021 zabezpieczyła kwotę 41 mln 600 tysięcy złotych. Kwota ta zawierała również środki w wysokości 6 mln złotych, które przeznaczył powiat poznański jako udział w realizacji części drogowej na drogach powiatowych. Kwota 14,268 mln złotych, którą przeznaczyła PKP PLK, nie została wpisana po stronie wydatków gminy, ponieważ zgodnie z ustaleniami i zawartą umową z PKP PKL wykonawca tunelu firma Strabag Sp. z o.o. zobowiązana została do wystawiania faktur do kwoty 14 mln 268 tysięcy złotych wskazując płatnika PKP PLK a pozostała płatność za budowę tunelu powyżej tej kwoty, była zaplanowana po stronie gminy W dniu 21 listopada 2019 roku na mój wniosek Rada Powiatu Poznańskiego przeznaczyła dodatkową kwotę 2,85 mln złotych, jako swój udział w realizacji tej inwestycji w zakresie dróg powiatowych. Tym samym zwiększył się udział powiatu poznańskiego w tej inwestycji do kwoty 8,85 mln złotych.

Te środki wprowadzone zostały do budżetu tej inwestycji i spowodowały, że jej budżet zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wzrósł do kwoty 44 mln 450 tysięcy złotych (Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2021).

W sierpniu 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Kostrzyn otrzymała kwotę 3 803 812 złotych. Środki te zgodnie z regulaminem wydatkowane mają być do końca 2022 roku. Przeznaczone zostały one na zadania:

– „Budowa ulic gminnych o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności – budowa ul. Liliowej i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie” – zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 1.400.000 zł;
– „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych – Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kostrzynie” – zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 680.000 zł;

Pozostała kwota w wysokości 1,723 mln złotych wprowadzona została do budżetu inwestycji: „Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań-Warszawa”. Dzięki temu zwiększony został jej budżet o tą kwotę.

Część środków z kwoty 1,723 mln złotych w 2020 roku wydatkowane zostały na budowę dróg gminnych w wysokości 1,229 mln złotych. Pozostała kwota zostanie wydatkowana do końca 2021 roku.

W dniu 11 marca na Sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn przedstawiłem rzetelną i pełną informację na temat wzmocnienia gruntu na całym odcinku pomiędzy tunelem a rondem południowym. Przedstawiłem, że całkowity kosztorys opiewa na kwotę 2,9 mln złotych netto czyli 3,6 mln złotych brutto.

Powiedziałem:

„Środki finansowe na realizację części związanej z palowaniem zabezpieczone są w budżecie tej inwestycji”.

I dodałem:

„W ubiegłym roku otrzymując wsparcie z administracji rządowej w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych znaczną część środków przeznaczyliśmy na to zadanie (w ramach zadań dot. części dróg gminnych), nie wiedząc jeszcze o ostatecznych kosztach wzmocnienia gruntu. Dziś okazuje się, że zabezpieczona kwota wystarczy na wykonanie wzmocnienia gruntu. Dlatego nie ma potrzeby dokonywania żadnych zmian w budżecie gminy”.

NIGDY NIE POWIEDZIAŁEM i nie była przekazana żadna informacja, że cała kwota ponad 3,803 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została przeznaczona na wzmocnienie gruntu poprzez palowanie!

Cała moja wypowiedź jednoznacznie wskazuje, że dotyczy to całego budżetu inwestycji. Jej fragment: „znaczną część środków przeznaczyliśmy na to zadanie (w ramach zadań dot. części dróg gminnych)” jednoznacznie wskazuje, że środki w wysokości 1,723 mln złotych zwiększyły budżet inwestycji i przeznaczone zostały na płatność związaną z realizacją trwających prac drogowych. Dzięki temu wysokość środków zabezpieczonych w budżecie całej inwestycji w stosunku do środków zaangażowanych pozwoliła przystąpić do realizacji wzmocnienia gruntu poprzez palowanie bez dokonywania zmian w budżecie.

Informuję ponadto, że Pana zapytanie wpłynęło w czwartek 1 kwietnia br. o godzinie 16.46 po godzinach pracy Urzędu. Wiadomości e-mail odczytałem w piątek 2 kwietnia br. o godzinie 7.30. W e-mailu oczekuje Pan ode mnie ustosunkowania się i komentarz do moich własnych słów?!

Ze względu na fakt, że Skarbnik gminy Kostrzyn Barbara Borowiak, w piątek 2 kwietnia miała urlop podjąłem decyzję, że zgodnie z obowiązkiem udzielania odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej (14 dni na odpowiedź) odpowiedź udzielona zostanie Panu dotrzymując ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi, po rozmowie i na podstawie posiadanych dokumentów.

Ponadto nie prawdziwe jest Pańskie stwierdzenie:

Sytuacja niestety wygląda bardzo niepokojąco – poddaje w wątpliwość wiarygodność wszelkich zapewnień, które padły podczas poprzedniej Sesji oraz rodzi oczywiste obawy dotyczące bezproblemowej kontynuacji tak ważnej inwestycji. Skąd Kostrzyn weźmie olbrzymie pieniądze na realizację niezbędnego działania? Czy rosnąca w ostatnich latach dziura budżetowa znowu się powiększy? Wreszcie, dlaczego Szymon Matysek przekazał opinii publicznej „dobrą nowinę”, która nie mogła wytrzymać konfrontacji z faktami?

Informuję, że od dnia 8 grudnia 2014 roku, kiedy to zgodnie z wolą Mieszkańców Gminy Kostrzyn objąłem funkcję Burmistrza Gminy Kostrzyn, nie prowadzone było żadne postępowanie w stosunku do mnie i Urzędu Miejskiego w Kostrzynie związane
z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Wszystkie zadania realizowane są w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, w których zabezpieczone są środki na ich wykonanie.

W związku z powyższym wzywam Pana jeszcze raz do zaprzestania publikowania kłamliwych i nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości informacji. Godzi to w dobre moje imię, Urzędu Burmistrza Gminy Kostrzyn, Urzędu Miejskiego w Kostrzynie jak również Radnych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, którzy podejmują uchwały dotyczące budżetu gminy Kostrzyn.

Wzywam do natychmiastowego opublikowania całego tekstu jak również do zamieszczenia na swojej prywatnej stronie internetowej tukostrzyn.pl w osobnym poście sprostowania i przeprosin następującej treści:

„Ja Michał Fortuniak przepraszam Szymona Matyska Burmistrza Gminy Kostrzyn za nieprawdziwe treści zawarte w artykule mojego autorstwa: „Czy gmina wydała już wszystkie pieniądze na palowanie?” opublikowanego w dniu 3 kwietnia 2021 roku. Nie mają one odzwierciedlenia w rzeczywistości i sugerować mogą, że decyzje podejmowane przez Burmistrza Gminy Kostrzyn są niezgodne z prawem. Narusza to jego dobre imię.”

/-/ Szymon Matysek
Burmistrz Gminy Kostrzyn

OD REDAKCJI:

Tłumaczenia Burmistrza w żadnym wypadku nie wytrzymują konfrotnacji z faktami. Sesje Rady Miejskiej są dokumentowane w formie wideo. Na podstawie obiektywnych materiałów należy z całą stanowczością stwierdzić, że wypowiedź Szymona Matyska nie została zmanipulowana – artykuł posługuje się dosłownym cytatem. To Burmistrz przytacza słowa, które są rozbieżne z zarejestrowanym materiałem.

Zawarte w artykule spostrzeżenie, że wypowiedź Szymona Matyska była niezgodna z prawdą, a środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie sfinansują kosztownego palowania, jest całkowicie prawdziwe.

W czwartek wysłałem do Burmistrza wiadomość o następującej treści:

Dzień dobry Panie Burmistrzu,

mam do Pana pytanie i uprzejmą prośbę o komentarz dotyczący kwestii finansów zabezpieczonych na palowanie.

Podczas marcowej Sesji powiedział Pan:

„W ubiegłym roku otrzymaliśmy wsparcie administracji rządowej w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Znaczną część środków przeznaczyliśmy na to zadanie, nie wiedząc jeszcze o ostatecznych kosztach wzmocnienia gruntu. Dziś okazuje się, że zabezpieczona kwota w zupełności wystarczy na wykonanie wzmocnienia gruntu.”

Tę informację podała również Gmina w oficjalnym komunikacie, przedrukował ją też np. Nasz Głos Poznański.

Część komentatorów zwróciła uwagę na fakt, że środki te w części zostały już zagospodarowane. W BIPie pojawiło się wczoraj sprawozdanie z ubiegłorocznych inwestycji gdzie „covidowe” kwoty z pozycji 2, 16 i 20 sumują się do całkowitej wysokości otrzymanego dofinansowania*.

Jak to wytłumaczyć? Czy może Pan to jakoś skomentować?

*w pozycji 2 (tej ogólnej dotyczącej układu za 17 mln) jest jakaś sprzeczność, warto to sprawdzić i skorygować – w nazwie jest mowa o 1,7 mln z RFIL a w opisie już 1,2 mln. Pierwsza kwota sugeruje, że rozdysponowano wszystko, a druga że zostało pół miliona. Która jest poprawna?

Z góry dziękuję i pozdrawiam,

Michał Fortuniak

To oczywiście nie był żaden formalny wniosek. Wiara w to, że można przemilczeć sprawę przez 2 tygodnie była, delikatnie rzecz ujmując, naiwna. Przesłany email wynikał z chęci poznania opinii głównego zainteresowanego stanowiąc ważny element procesu zbierania informacji do artykułu, który powinien być przede wszystkim rzetelny. Elementem solidnej pracy dziennikarskiej jest – zdaniem redakcji – udostępnienie Urzędowi możliwości ustosunkowania się do powstałych wątpliwości i przedstawienia własnej oceny zaistniałej sytuacji.

Burmistrz miał cały dzień by przesłać informację w tej sprawie, która mogła być zdecydowanie krótsza niż wydane dziś stanowisko. W przypadku braku czasu lub nieobecności pracownika, który byłby w stanie udzielić szerokich wyjaśnień, wystarczyłaby krótka wiadomość z informacją na ten temat i prośbą o zostawienie sprawy do przyszłego tygodnia. Urząd postanowił jednak przemilczeć sprawę, co – po raz kolejny – się zemściło.

Szokuje agresywny ton pisma oraz skandaliczne zakończenie, którego nie można interpretować inaczej jak próby zastraszenia redakcji, która ma czelność zadawać niewygodne pytania i monitorować działania władzy. Oczywiście pismo nie wzbudziło oczekiwanego strachu, a jedynie zażenowanie.

Podkreślany przez Burmistrza „prywatny” charakter portalu jest zgoła odmienny od „samorządowego” (Panie Burmistrzu, to nie wada, a zaleta tej strony!) – trudne pytania będą się pojawiać, a patrzenie urzędnikom na ręce ma na celu jedynie podniesienie jakości ich pracy. Magistrat przyzwyczajony do narracji „dobrej nowiny” nie wykształcił niestety kompetencji, które pozwalałyby rzeczowo rozmawiać również na trudne tematy. Oczywiście należy jasno podkreślić, że wiele inicjatyw Urzędu ma pozytywny charakter, co nie zmienia faktu, że obok blasków pojawiają się również cienie, o których można – a nawet należy – mówić i pisać.

Trudno nie odnieść wrażenia, że Szymon Matysek zdryfował na manowce arogancji i dziś nie jest w stanie nawet dostrzec skrajnie kompromitującego charakteru swojego pisma. Celem redakcji bynajmniej nie jest „znęcanie się” nad Burmistrzem, a portal nie jest związany z żadną opcją polityczną. Szymon Matysek został uprzedzony, że emocjonalne pismo ma kompromitujący charakter i zdecydowanie lepiej przedstawić wyważoną opinię, która odnosiłaby się rzeczowo do problemu (być może przyznawała do błędu) i nie pokazywała władzy samorządowej w negatywnym świetle. Jasno przedstawiłem również swoje argumenty i zastrzegłem, że będą musiały się znaleźć w komentarzu do Jego wypowiedzi. Z propozycji tej jednak nie skorzystano.

Oczywiście redakcja nie ma za co przepraszać, a zarzucanie jej „kłamstw”, czy braku rzetelności jest całkowicie oderwane od faktów. Żaden artykuł nie będzie również usuwany.

Na sam koniec chcielibyśmy podzielić się z Czytelnikami ciekawym spostrzeżeniem. Niemal 30 lat temu piosenkę o kostrzyńskim samorządzie napisał zespół T.Love.

Dodając swój komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

 • Gall Anonim

  20:07 | 13 kwietnia 2021 #1 Redakcja

  Wielkie brawa dla redakcji TuKostrzyn.pl! Panie Michale, proszę nie dać się zastraszyć pohukiwaniami i pogróżkami burmistrza. Przedstawiciele władzy z reguły nie lubią krytyki, ale ekipa bliźniaków osiągnęła w tej kwestii absolutne mistrzostwo. Każdy głos krytyki czy nawet lekkiej wątpliwości co do pomysłów lansowanych przez jaśnie oświecony „Ratusz” traktowany jest jako atak, wrogość i złośliwość. Ta władza podejrzliwie patrzy na wszelkie inicjatywy, w tym medialne, które nie są przez nią koncesjonowane. Panicznie boją się tych, którzy patrzą im na ręce i rozliczają z obietnic oraz z ich realizacji. Próbowali zaszczuć Kostrzyn-24 (i chyba skutecznie to zrobili?), teraz uderzają w Gminę Koszczyń i w TuKostrzyn, dając upust swoim absurdalnym teoriom spiskowym. Gmina potrzebuje wolnych, niezależnych mediów, a nie tub propagandowych piszących wyłącznie laurki ku czci „Ratusza”.
  Proszę się tym nie przejmować i robić swoje.

  4
  2
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Mati

  16:45 | 8 kwietnia 2021 #2 Redakcja

  Matysek informuje, że „Kwota 14,268 mln złotych, którą przeznaczyła PKP PLK, nie została wpisana po stronie wydatków gminy” A to oznacza, że koszt tej inwestycji wg wiedzy na dziś to ok. 62509663 zł a nie jak mogło się wydawać w oparciu o uzasadnienie uchwały podjętej przed wyborami i zapewnieniami, że pozyskano 100% na tunel. Czy już wtedy burmistrz wiedział, że tunel będzie kosztował ok. 30 mln zł i że buduje na grząskim gruncie. Czy dlatego zwiększał limity wydatków od 2019 r.. ?

  6
  1
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Kibic

  14:52 | 6 kwietnia 2021 #3 Redakcja

  Panie Redaktorze – sądzę, że Pan Burmistrz nie spodziewał się tak ożywionej dyskusji w tym temacie. Mnie jednak nurtuje pytanie : Jeżeli Pan Panie Michale nie zamieści przeprosin i w konsekwencji tego Pan Burmistrz Matysek podejmie kroki prawne – to kto będzie za nie płacił- czy Pan Matysek z własnych pieniędzy czy z pieniędzy Urzędu Gminy czy też do pomocy wykorzysta Prawnika zatrudnionego przez Urząd. ????
  ps. Zwolennikom cyt (za Z.Hołdysem): „pustego łba” nie chce mi się odpowiadać”.

  8
  3
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • Patrzę i wcinam popcorn

   16:26 | 6 kwietnia 2021 #4 Redakcja

   Myślę, że Matysek nie wystąpi na drogę prawną przeciwko portalowi, redakcji i autorowi bo to jest mu po prostu nie na rękę. Dopóki wszystko się miesza w kostrzyńskim kotle to można mówić i mówić, nic poza tym mu nie zagraża. Jeśli wejdzie na drogę prawną, czy to jako Urząd, czy jako osoba prywatna, będzie musiał rozważyć ryzyko czy przy okazji mieszkańcy (ale i cała Polska) nie dostaną informacji, że jednak oponenci mieli rację i kryształowe oblicze warte 90+% poparcia zaczyna pękać. Zastanówmy się jak to mogłoby wyglądać. Pójdzie do sądu i powie, że nie powiedział tego co zgodnie z prawem zostało zarejestrowane na sesji, a następnie spisane i opublikowane na lokalnym portalu? To w takim razie tylko wydawało mu się, ze coś powiedział? A może trzeba zatem rozważyć ewentualność, że coś przemilczał celowo? Pomimo, że puściły mu nerwy i napisał do redakcji to co napisał to ciągle wierzę w dobre intencje Matyska, bo mimo wszystko za jego kadencji dotychczasowe działania na plus równoważą te, które oceniam na minus. Doradców ma jakich ma, jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że ta współpraca w tym konkretnym przypadku działa na jego niekorzyść. Cała sytuacja mogłaby być rozpatrywana w kategorii pokrzyczymy, pokrzyczymy, nastroszymy piórka, oponent się wycofa i będzie jak było. Ale jeśli potraktować to co napisał Matysek jako próbę zastraszenia mediów to na to zgody być nie może. To zły prognostyk kiedy ludzie władzy w tak jawny sposób pokazują, że nie radzą sobie z krytyką.

   15
   4
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

   • !

    16:46 | 6 kwietnia 2021 #5 Redakcja

    Nie balbym sie kompetencji prawnika ktory doradza proces w tej sprawie. Trzeba by dowiesc braku rzetelnosci, czego sie nie da zrobic bo byla jasna prosba o komentarz. Niemal pewna porazka to dopiero kompromitacja i zamkniecie furtki na opowiesci „to ja mam racje”. O ewentualnej koniecznosci przepraszania za zarzucanie klamstw nie wspominajac. Teoretycznie może pójść nic nie znaczace pisemko straszak ale wątpię żeby redaktor miał spekac. To tez slabe wyjscie, bo to dolewanie oliwy do ognia pod wlasnym tylkiem. Nauczka na przyszlosc – nie gadac bredni bo sie nagrywaja i nie wszyscy taktownie je przemilcza

    10
    2
    Odpowiedz Zgłoś komentarz

    • Babcia

     17:43 | 6 kwietnia 2021 #6 Redakcja

     „dolewanie oliwy pod własnym tyłkiem” 😂 Tyle lat żyję, a tego powiedzonka nie znałam. Działa na wyobraźnię, oj działa 😉

     6
     2
     Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Mati

  14:13 | 6 kwietnia 2021 #7 Redakcja

  Matysek powinien się wstydzić, ponieważ Sprawozdania, które opublikował Urząd obnażają jego manipulacje. Zobaczcie opisy wydatków inwestycyjnych.

  11
  3
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • Mati

   14:31 | 6 kwietnia 2021 #8 Redakcja

   Dodam jeszcze, że plany dochodów nie zostały zrealizowane, dlatego covidowe już wydano. Pamiętacie wielkie litery i okrzyki, ile nie pozyskano na LIliową i Wyszyńskiego. Wpływ z dotacji tylko 1586352 zł a spodziewano się na początku roku 4623601 zł. Plany dochodów były znaczne. Wykonanie skromniutkie! Również ze sprzedaży mienia planowano 6000000 zł a wykonano 2323000 zł. Stąd dziura, która pochłonęła covidowe. zobaczcie plan tych dochodów na początku roku.

   9
   4
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

   • Mati

    14:44 | 6 kwietnia 2021 #9 Redakcja

    I sprawozdanie o dochodach na koniec 2020 zawierające niższą dotacje na drogi gminne i niższe wpływy ze sprzedaży

    7
    4
    Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

   • Kostrzyniak

    10:49 | 7 kwietnia 2021 #10 Redakcja

    Na tablicy przy Wyszyńskiego jest informacja o kwocie pozyskanej przez lata 2019-2020 – widać, że dofinansowanie mniejsze niż trąbiono i brak sfinansowany z cowidowego w wysokości 1400000 zł.

    Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Zainteresowany

  10:49 | 6 kwietnia 2021 #11 Redakcja

  A ta konferencja prasowa to będzie ? A może już była ?

  13
  2
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • .

  22:11 | 5 kwietnia 2021 #12 Redakcja

  Kiedy patrzę na statystyki tego artykułu, tak mi teraz przyszło do głowy: Portal Tukostrzyn wirtualnym sercem gminy! Panie redaktorze, na to to można by pewnie dofinansowanie z UE dostać!

  16
  3
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Aneta

  21:00 | 5 kwietnia 2021 #13 Redakcja

  Panie Michale dlaczego Pan udziela informacji anonimowym osobom o IP osób piszących komentarz??? Co Pan robi dalej z tym IP??? Komu Pan wysyła dalej te informacje??? Do jakiego celu Pan je wykorzystuje???

  5
  23
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Aneta

  20:25 | 5 kwietnia 2021 #15 Redakcja

  Trolle same sobie odpisują. I to na być rzetelne dziennikarstwo?????

  5
  22
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • .

   20:57 | 5 kwietnia 2021 #16 Redakcja

   Pisanie na portalu, gdzie tożsamość komentującego, w tym Anety, nie jest w żaden sposób weryfikowana, że ktoś sam sobie odpowiada, jest pozbawione sensu i ośmiesza, wg mnie, piszącą

   14
   1
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Aneta

  20:22 | 5 kwietnia 2021 #17 Redakcja

  Panie Michale. Co to za agresja? Najpierw ja potem T. tylko zapytaliśmy. Na proste pytanie T. nie potrafił Pan odpowiedzieć. Dopiero za piątym razem Pan odpowiedział po drodze atakując wszystkich łącznie z „mentalnością urzędnika”. Teraz już zmasowany atak na nas, Burmistrza, Urzędników. Po drodze uruchamia Pan trolli którzy za chwilę zarzucą mój wpis hejtem. A ja tylko zapytałam. Kilkoma pytaniami rozszyfrowany został Pan i Pańskie trolle. Pański portal ma na celu tylko zniszczyć każdego, kto się nie zgadza z Panem i Panskimi mentorami. I znowu wydawało się, że fajny pomysł na rzetelną informację skończył się agresją i atakiem trolli z Siekierek, Czachurek i naszej byłej gwiazdy. Nic nie warta strona!

  4
  21
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • .

   20:49 | 5 kwietnia 2021 #18 Redakcja

   Dostałaś odpowiedź, a że się tobie nie spodobała, to już twój problem. Ja jestem zadowolony z odpowiedzi, którą tobie i drugiemu nickowi udzielił redaktor.

   16
   1
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • @Aneta

   21:07 | 5 kwietnia 2021 #19 Redakcja

   Jesteś trollem zarzucajacym innym bycie trollem. Ot paradoks władzy, która nie potrafi udźwignąć najdrobniejszej krytyki.

   13
   1
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • @Aneta

   21:10 | 5 kwietnia 2021 #20 Redakcja

   Czy jak tam naprawdę masz na imię, trollu. Kolejne teksty o niszczeniu, szkodzeniu itp. stare, zgrane metody prymitywne aż do śmiechu. Z ciebie.

   14
   1
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • Gall Anonim

   23:30 | 13 kwietnia 2021 #21 Redakcja

   Anetko, kto Wam pisze te przemowy w stylu „kopiuj-wklej”? Pan Waldemar?

   3
   1
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • wiedziałem

  19:53 | 5 kwietnia 2021 #22 Redakcja

  że już to gdzieś czytałem!

  19
  2
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • @wiedzialem

   19:59 | 5 kwietnia 2021 #23 Redakcja

   „szef” podła kierunek a zwolennicy jak zombie idą dalej. Chyba, że to sam”szef” radnego W. powiela swoje „mądrości”.

   16
   1
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • X

   20:18 | 5 kwietnia 2021 #24 Redakcja

   Panie Redaktorze, czy T. to nie przypadkiem Tomasz, który wcześniej się tak aktywnie udzielał?

   8
   1
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

   • Michał

    20:29 | 5 kwietnia 2021 #25 Redakcja

    Prawdopodobnie tak, IP jest to samo. Możliwe jednak również, że to jakiś domownik podłączony do tego samego routera.

    12
    1
    Odpowiedz Zgłoś komentarz

    • T.

     20:33 | 5 kwietnia 2021 #26 Redakcja

     Łamie Pan sam swój regulamin. Katastrofa co z Pana na koleś. Zdradza Pan takie informacje?

     1
     12
     Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

     • Michał

      20:39 | 5 kwietnia 2021 #27 Redakcja

      W którym miejscu? Nie udostępniłem Pana IP. Regulamin łamie natomiast Pan – występując pod różnymi pseudonimami, nazywając mnie w sobotę „frajerem” (komentarz usunięty) oraz utrudniając korzystanie z portalu (poprzez zgłoszenie w sobotę wszystkich komentarzy pod tym artykułem, zdenerwowany na to, że poznikały te, w których „demaskował” Pan swoich interlokutorów). Na dziś wyłączam się już z dyskusji. Pozdrawiam!

      14
      2
      Odpowiedz Zgłoś komentarz

     • .

      20:43 | 5 kwietnia 2021 #28 Redakcja

      Ej, ty, T.,Jeżeli korzystasz z Windows, kliknij start, wpisz cmd, naciśnij enter. Pojawi się czarne okno. Tam wpisz ipconfig /all, naciśnij enter. Zobaczysz, że twój adres zaczyna się od 192.168. To jest sieć prywatna za twoim routerem. To się nazywa wiedza, katastrofa to twój komentarz.

      10
      2
      Odpowiedz Zgłoś komentarz

      • T

       20:50 | 5 kwietnia 2021 #29 Redakcja

       Michał. Kropka też Ty? To się nazywa niezależność!

       2
       7
       Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

       • Michał

        20:57 | 5 kwietnia 2021 #30 Redakcja

        Pomylił Pan sieci i umieścił Pan właśnie wpis z IP, z którego udzielają się Aneta i Beata. Wyluzujmy już proszę, bo ta rozmowa jest bez sensu. Świąteczny wieczór poświęćmy rodzinie i od jutra zacznijmy rozmawiać jak dorośli ludzie 🙂 Pozdrawiam!

        13
        1
        Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

        • .

         21:14 | 5 kwietnia 2021 #31 Redakcja

         Panie redaktorze, uprzejmie proszę o konsekwencję w stosowaniu regulaminu. Różne nicki z tego samego IP – kosz.

         6
         2
         Odpowiedz Zgłoś komentarz

         • Michał

          21:21 | 5 kwietnia 2021 #32 Redakcja

          Ma Pan/Pani rację. Wolałbym jednak zrobić wyjątek. To osoby, które później kolportują nieprawdziwe informacje, że na portalu jest miejsce jedynie dla głosów krytycznych wobec władzy. Dodam, że system niestety nie podpowiada, że dane IP występuje w kontekście różnych pseudonimów – muszę to dopiero sprawdzić. Wreszcie warto nadmienić, że komentarze wraz z numerami są jedynie archiwizowane w systemie, do którego autoryzacja jest dwuetapowa – poza regularnie zmienianymi hasłami wykorzystywany jest również tzw. google autheticator zainstalowany na moim smartfonie. Atak hackerski jest właściwie niemożliwy.

          9
          1
          Odpowiedz Zgłoś komentarz

          • Patrzę i wcinam popcorn

           13:11 | 6 kwietnia 2021 #33 Redakcja

           Panie Michale, atak hakerski jest zawsze możliwy. Niektórzy mówią, że nie ma 100% zabezpieczeń. A może by Pan rozważył anonimizowanie IP komentatora i umieszczenie na głównej rankingu ze zanonimizowanym IP (niech to będzie ciąg liter i cyfr odpowiadający konkretnemu IP, który zostaje w pana logach) wraz z listą nicków pod jakimi piszą komentatorzy z tego „adresu”? Prosty skrypt a zaoszczędzi Panu roboty i oczyści forum z troli bo nikt ich komentarzy pisanych pod różnymi nickami nie będzie brał na poważnie.

           3
           1

          • Michał

           13:44 | 6 kwietnia 2021 #34 Redakcja

           Dobry pomysł. Zastanawiam się, czy byłaby w ogóle potrzeba wyświetlania nawet zanonimizowanych numerów – wystarczyłoby zapytanie do bazy o nicki z danego IP i ewentualne wyświetlanie wszystkich, pod którymi występuje dany numer. Można to jakoś sensownie ostylować tak żeby ewentualne przypadki z dużą liczbą nicków nie rozwalały layoutu portalu. Rozważyć można też wyszarzanie albo automatyczne „zwijanie” takich komentarzy. Przemyślę to jeszcze dokładnie i postaram się w weekend dodać taką funkcjonalność. Pozdrawiam!

           3
           1

 • Kostrzyniak

  19:51 | 5 kwietnia 2021 #35 Redakcja

  Aneta, T. w jednym masz rację: nie można do końca ufać planom i WPF bo plany w ostatnich latach nie były wykonane zwłaszcza inwestycje, a dochody były niższe. Dlatego zwrot „Gmina Kostrzyn ….w latach 2019-2021 zabezpieczyła 41 mln 600 tys. zł” jest naciągany ponieważ w 2019 nie wykonano dochodów ze sprzedaży majątku gminy oraz były niższe wpływy z podatków. Sprawozdania pokazują wyraźnie. Jedno realizowane jest planowo: dług i wynosił na koniec 2020 r. 43,7 mln zł. Pieniądze z Powiatu Poznańskiego pomogły zasypać dziurę w budżecie i zostały wydane w 2019 r. Podobnie z covidowym, które szczęśliwie pomogło zasypać dziurę w budżecie w 2020 r. Proszę nie zapominać, że w 2021 r. wpisano w dochodach wpływy ze sprzedaży terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. Ot taka kreatywna księgowość.

  20
  2
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • .

  19:38 | 5 kwietnia 2021 #37 Redakcja

  Zwolennikowi burmistrza znowu nie wyszło. Wg niego, kiedy nie porozmawia się z burmistrzem, nie wolno mieć krytycznej opinii. A potem można już spokojnie nie znaleźć czasu na spotkanie. Obowiązkiem władzy jest odpisywać na korespondencję. Z władzą można chcieć się spotykać albo nie. Władzy nic do tego. Mnie wystarczy zapis nagrań z sesji, żeby wiedzieć, że na pewno nie chcę się spotykać. A przysłowie mówi „nie życz bliźniemu co tobie nie miłe” . PPanie redaktorze, proszę się nie przejmować, a tym bardziej nie tłumaczyć. Skoro jest takie poruszenie, dotyka pan „do samego mięsa”. Tak trzymać!

  25
  2
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Beata

  19:37 | 5 kwietnia 2021 #38 Redakcja

  Panie Reaktorze. Proszę się nie denerować. T. tylko zapytał a Pan już z emocjami atakuje. Po co tyle agresji i uruchamiania współpracowników do ataków na pytającego. Nie wolno Pana o nic pytać?

  4
  21
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • @Beata

   19:42 | 5 kwietnia 2021 #39 Redakcja

   Zmieniliśmy nick i gramy urzędowa płytę o „agresji”? To nawet nie śmieszy. Żałosne, prywitywne i wzbudzające współczucie dla was.

   18
   4
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • .

   19:44 | 5 kwietnia 2021 #40 Redakcja

   T. zapytał, redaktor odpisał. O co ci chodzi? Ma się pytać kogoś, czy tak może odpisać? Niedoczekanie twoje.

   13
   4
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Xd

  19:24 | 5 kwietnia 2021 #41 Redakcja

  Trolle zapomnialy ze jest covid a w UMiGu zamknietym dla gosci non stop wybucha ognisko zarazy. Myjcie tam czesciej rece chociaz

  20
  2
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Aneta

  19:09 | 5 kwietnia 2021 #42 Redakcja

  Panie Michale czytam i nie wierzę! Pan nigdy nie rozmawiał z Burmistrzem naszej gminy? Nigdy Pan nie rozmawiał z Panem Zastępcą? Nigdy Pan nie był w Urzędzie zapoznać się z dokumentami? To są jakieś kpiny. Pisze Pan o pracy Urzędu, o tematach które realizuje dla nas Urząd i nigdy z nikim Pan nie rozmawiał? No na temat tunelu też Pan nie rozmawiał? Pisze Pan o nim co chwilę i z nikim Pan nie rozmawiał ???

  4
  22
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • @Aneta, @T

   19:13 | 5 kwietnia 2021 #43 Redakcja

   Kolejne trolle z urzędu. Świąteczne nadgodziny ?

   23
   5
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

   • T.

    19:21 | 5 kwietnia 2021 #44 Redakcja

    Nie jestem żadnym trollem. Poprostu zadałem Panu Michałowi pytanie. Tak samo Pani Aneta. Dlaczego taki atak? Czy nie wolno spytać?

    6
    13
    Odpowiedz Zgłoś komentarz

    • Towarzyszu T.

     19:25 | 5 kwietnia 2021 #45 Redakcja

     Jesteś trollem. Właśnie zasypales dyskusje postami jednej treści. Cóż to innego jak internetowy trolling? A przy okazji czy uważasz, że w 44 mailach z urzędu redakcja zamiast rzetelnych odpowiedzi otrzymała kłamstwa i półprawdy i tylko osobiste spotkanie gwarantuje uczciwość u szczerość władzy? Niskie masz w takim razie mniemanie o uczciwości władzy jeśli tak jest.

     15
     3
     Odpowiedz Zgłoś komentarz

     • .

      19:41 | 5 kwietnia 2021 #46 Redakcja

      Podczas osobistego spotkania można coś powiedzieć, a potem napisać, że wyrwane z kontekstu. Skoro to samo można o nagraniu z sesji….

      15
      2
      Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • T.

  16:20 | 5 kwietnia 2021 #47 Redakcja

  Panie Michale. Słabo to wyszło. Trzeba to uczciwie przyznać. Bicie piany z Pana strony i wystarczyła merytoryczna odpowiedź i nic już Pan nie odpowiedział. A może łatwiej byłoby spotkać się z Burmistrzem, Wiceburmistrzem albo z pracownikiem Urzędu? Wyjaśnić, dowiedzieć się i dopiero pisać. A tak z ciekawości Panie Michale ile razy osobiście spotkał się Pan albo rozmawiał z Burmistrzem Matyskiem, Wiceburmistrzem Biskupskim, Przewodniczącym Banaszakiem albo był Pan w Urzędzie i zapoznał się z dokumentacją tematyki, którą porusza Pan na portalu?

  7
  24
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • Michał

   17:22 | 5 kwietnia 2021 #48 Redakcja

   Dziękuję za opinię. Jak już wspomniałem, prosiłem Burmistrza o komentarz do słów, które wprowadziły w błąd opinię publiczną (nie pierwszy już raz – jaskrawy przykład tego typu działania to przekazanie informacji o rzekomo 100% dofinansowaniu budowy tunelu). Uważam, że to właśnie Szymonowi Matyskowi powinno zależeć na doprecyzowaniu własnych słów, o co bardzo wyraźnie poprosiłem i z której to możliwości Burmistrz – na własną szkodę – nie skorzystał. Dwutygodniowy tryb odpowiedzi, który zarządzono w tajemnicy przede mną był strzałem we własną stopę. Na marginesie dodam jako ciekawostkę, że w przypadku innych „trudnych spraw” (np. kwestii przejęcia Domu Katolickiego) – podjęta decyzja zakłada już kilkumiesięczną zwłokę. Przyznam, że nie rozumiem jaki sens ma rezygnacja z możliwości przedstawienia własnej perspektywy? Przykrywanie własnych niedomówień i opieszałości zarzucaniem mi rzekomych kłamstw oraz de facto straszeniem wyszło faktycznie słabo. Nie wiem, co do sprawy ma również wnosić kwestia tego, czy kiedykolwiek rozmawiałem face to face z wymienionymi samorządowcami? Odwołuję się jedynie do faktów i dokumentacji niezależnych od osobistych relacji, które mogą jedynie wykrzywiać perspektywę. Dla ucięcia wszelkich domysłów dodam, że nie spotykałem się również z żadnymi opozycyjnymi samorządowcami – ani tymi obecnymi, ani byłymi. Jestem całkowicie niezależny, a sam nie mam cienia politycznych ambicji. Pozdrawiam!

   24
   5
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

   • T.

    17:51 | 5 kwietnia 2021 #49 Redakcja

    Panie Michale. Proszę się nie denerwować. Nie musi Pan pisać rozprawki. Pytam aby dowiedziec się czy Pana zamierzeniem jest dogłębne poznanie sprawy. Spróbujmy jeszcze raz. Czy spotkał się Pan i rozmawiał na tematy poruszane na portalu z Burmistrzem, Wiceburmistrzem, Przedwoniczacym Rady albo był Pan w Urzędzie i zapoznał się Pan z dokumentami dotyczącymi tematyki o której Pan pisze? Tak czy nie?

    6
    21
    Odpowiedz Zgłoś komentarz

    • Michał

     18:00 | 5 kwietnia 2021 #50 Redakcja

     Nie denerwuję się. Po prostu odpowiadam na Pana komentarz. Widzę, że próbuje Pan rozpaczliwie zmienić temat i uciec od istoty sprawy. To oczywiście erystyka. Pozdrawiam

     21
     6
     Odpowiedz Zgłoś komentarz

     • T.

      18:08 | 5 kwietnia 2021 #51 Redakcja

      Nie. Nikt nie zmienia tematu. Czyli nie był Pan i nigdy nie rozmawiał! Nieprawdopodobne! Boi się Pan Urzędników w gminie? Nigdy nie był Pan w Urzędzie z prośbą o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi tematow o których Pan pisze? To jak Pan chce być wiarygodny?

      6
      17
      Odpowiedz Zgłoś komentarz

      • Piotr.

       18:16 | 5 kwietnia 2021 #52 Redakcja

       No nieprawdopodobne, że redaktor portalu woli oficjalne kanały komunikacji.
       Spotkania w cztery oczy to można odbywać, ale z ludźmi wiarygodnymi. W tym wypadku lepiej mieć wszystko na piśmie.

       23
       5
       Odpowiedz Zgłoś komentarz

       • T.

        18:25 | 5 kwietnia 2021 #53 Redakcja

        Piotr. Spokojnie. Pytam Pana redaktora. Sprawdzam jego wiarygodność i rzetelność dziennikarską.

        4
        22
        Odpowiedz Zgłoś komentarz

        • Towarzyszu T.

         19:12 | 5 kwietnia 2021 #54 Redakcja

         Czyli dla ciebie wypowiedzi burmistrza podczas sesji, publikacje w BIP, informację na oficjalnej stronie UM i zdjęcia z budów są niewiarygodne. Podobnie niewiarygodne są 44 maile, które redakcja dostała z urzędu. Ot, sama prawda o sześciu latach rządów duetu W. Biskupski, Sz. Matysek. Kurtyna

         20
         4
         Odpowiedz Zgłoś komentarz

         • T.

          19:17 | 5 kwietnia 2021 #55 Redakcja

          Spokojnie. Nie atakuj. Tylko zapytałem.

          4
          16
          Odpowiedz Zgłoś komentarz

          • Towarzyszu T

           19:20 | 5 kwietnia 2021 #56 Redakcja

           Nie projektuj swojego stanu emocjonalnego na innych tylko odpowiedź na pytanie. Czy to niewiarygodne źródła ?

           14
           3

      • Michał

       18:24 | 5 kwietnia 2021 #57 Redakcja

       Sugeruje Pan, że Urzędników należy się bać? A może brnie Pan w pozamerytoryczne chwyty i próbuje zagłuszyć fakty, które wyżej przytaczam? Wypowiedź Burmistrza i sprawozdania finansowe znajdują się w BIP. Zakładam całkowitą wiarygodność tych źródeł. Pozdrawiam

       21
       4
       Odpowiedz Zgłoś komentarz

       • T.

        18:31 | 5 kwietnia 2021 #58 Redakcja

        Panie Michale jeszcze raz prosze bez nerwów. Pytam bo jestem ciekaw Pana wiarygodności i rzetelności dziennikarskiej. Na razie to Pan uprawia erystykę. A więc jeszcze raz spróbujmy. Czy rozmawiał Pan w ciągu ponad 6 miesięcy prowadzenia portalu z Burmistrzem, Wiceburmistrzem, Przewodniczącym Rady lub był Pan w Urzędzie zapoznać się z dokumentami spraw które porusza Pan na portalu a dotyczą kostrzyńskiego samorządu? Tak czy nie ?

        5
        18
        Odpowiedz Zgłoś komentarz

        • Michał

         18:41 | 5 kwietnia 2021 #59 Redakcja

         Od września minionego roku wymieniłem z Urzędem kilkadziesiąt maili (wysłałem 75, a otrzymałem 44). Dokumenty czerpię z BIP lub z odpowiedzi na oficjalne wnioski o dostęp do informacji publicznej. Nie inaczej było w przypadku tej sprawy. Nie, nie rozmawiałem osobiście z Urzędnikami, ani nie oglądałem dokumentacji w wersji papierowej. Szanuję swój czas. Wychodzę z założenia, że żyjemy w czasach, w których takie rzeczy można załatwić zdalnie. Ma Pan jakieś zastrzeżenia do tej formy komunikacji?

         17
         6
         Odpowiedz Zgłoś komentarz

         • T.

          18:59 | 5 kwietnia 2021 #60 Redakcja

          Mam. Bo to jest jakiś kosmos. Pół roku portalu i nie rozmawiał Pan z Burmistrzem, Wiceburmistrzem, Przewodniczącym i przez ten czas nie był Pan w Urzędzie? To jest nieprawdopodobne. Siedzibę ma Pan w Iwnie. To 3 km do Urzędu!!!! Zasłania się Pan czasem? Pan jest poprostu niewiarygodny. Jak dziennikarz lokalny prowadzący portal w 20 tysięczne gminie, mając 3 km do Urzędu nie był aby zaciągnąć wiedzy w przygotowywanym temacie?Napisał Pan kilkanaście tekstów o tunelu i nigdy Pan nie rozmawiał na ten temat z żadnym z Burmistrzów ani z żadnym z Urzędników, którzy zajmują się tym tematem na codzień? Pan sobie z ludzi, którzy czytają Pana teksty żarty robi?

          6
          20
          Odpowiedz Zgłoś komentarz

          • Towarzyszu T.

           19:08 | 5 kwietnia 2021 #61 Redakcja

           90 sekund nagrania sesji daje więcej informacji niż godziny spotkań w zamkniętym z powodu Covid urzędzie.

           14
           3

          • Michał

           19:17 | 5 kwietnia 2021 #62 Redakcja

           Żeby podgrzać Pana emocje zdradzę jeszcze, że niemal codziennie przejeżdżam jakieś 100 m od Urzędu, a mimo wszystko wybieram kontakt elektroniczny – wygodny i gwarantujący wiarygodność. Wyczuwam w Pana tonie urzędniczą mentalność, która chciałaby ze mnie zrobić petenta. Może wtedy poczułbym majestat władzy i przestał zadawać niewygodne pytania? Czy chodzi po prostu o sposobność powiedzenia mi w cztery oczy czegoś, czego nie można napisać?

           16
           5

      • Towarzyszu T.

       19:18 | 5 kwietnia 2021 #63 Redakcja

       Czyżby w czeluściach urzędu istniały jakieś fajne aneksy do umów na budowę dróg do tunelu czy rocznych sprawozdań z wykonania budżetu? A może tajne umowy między radnymi a burmistrzem? Takie pakty o ” współpracy” i wzajemnym „wspieraniu”

       15
       4
       Odpowiedz Zgłoś komentarz

       • T.

        19:28 | 5 kwietnia 2021 #64 Redakcja

        Panie Michale, Towarzyszu T. nie mam nic wspólnego z Urzędem. Tylko zapytałem. I dziwne dla mnie, że nigdy nie rozmawiał Pan z Burmistrzem lub Wiceburmistrzem. Smutne to, że nigdy nie zapoznawał się Pan z dokumentami spraw o których Pan pisze. Bo to poprostu mało wiarygodne i nie mające nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem. Nasuwa się pytanie. Jakie ma Pan intencje. Bo o uczciwym pisaniu to mowy być nie może. Pozdrawiam

        3
        13
        Odpowiedz Zgłoś komentarz

        • Michał

         19:34 | 5 kwietnia 2021 #65 Redakcja

         Dlaczego kontakt mailowy i dokumenty w formie elektronicznej miałyby być nierzetelne i niewiarygodne? Proszę poprzeć swoje tezy argumentami. Oczywiście będzie trudno, bo to – jak już wspomniałem – czysta erystyka. Pozdrawiam

         15
         2
         Odpowiedz Zgłoś komentarz

        • Towarzyszu T

         19:38 | 5 kwietnia 2021 #66 Redakcja

         Zabrakło mi jeszcze „smutne”. Teraz już jest komplet. „Smutne”, „uczciwe”, „wiarygodne” „rzetelne” itp.. słowa klucze.. smutno mi, Towarzyszu T. Jeśli jeszcze nie zrozumiałeś to wiedz, że jesteś śmieszny w swoich manipulacyjnych wpisach i oślim pchaniu rozmowy na boczny tor, mające podważyć FAKTY podane w tym i innych artykułach. Metody rodem z PRL. Zastraszyć, jak się nie da ośmieszyć, jak się nie da podważyć wiarygodność albo skompromitować. Pułkownik Lesiak byłby dumny

         13
         Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • @T.

   17:29 | 5 kwietnia 2021 #67 Redakcja

   Jak ja lubię te wasze „uczciwie”, „obiektywnie”, „bezstronnie” itp, którymi okraszacie swoje jednostronne i do bólu subiektywne opinie, które uchodzić mają za fakty.

   16
   4
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • .

   17:29 | 5 kwietnia 2021 #68 Redakcja

   Nie ma takiej roli jak wiceburmistrz. Jest stanowisko urzędnicze : zastępca burmistrza.

   17
   1
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • .

   17:31 | 5 kwietnia 2021 #69 Redakcja

   A, jeszcze nie rozumiem wymieniania tylko jednego radnego? Dlaczego pomijasz pozostałych radnych?

   16
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

   • Piotr.

    18:17 | 5 kwietnia 2021 #70 Redakcja

    No nieprawdopodobne, że redaktor portalu woli oficjalne kanały komunikacji.
    Spotkania w cztery oczy to można odbywać, ale z ludźmi wiarygodnymi. W tym wypadku lepiej mieć wszystko na piśmie.

    11
    1
    Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • Towarzyszu T.

   19:02 | 5 kwietnia 2021 #71 Redakcja

   Czy sugerujesz, że burmistrz Matysek w osobistym spotkaniu wyjaśniłby co przedstawia oficjalne nagranie z sesji? Obraz i dźwięk? Sugerujesz, że burmistrz nie mówi tego co mówi ? Sugerujesz, że w BIP nie ma wszystkich informacji, które poświadczają działanie wladzy ? Kim ty jesteś, że podwazasz metody pracy dziennikarskiej oparte na oficjalnych dokumentach, zarejestrowanych wystąpieniach i korespondencji pomiędzy redakcja a zainteresowanymi tematem? Czy próbujesz podważać rzetelność pracy bo brakuje ci merytorycznych argumentów? Gdy czytam twoje wywody, towarzyszu T, to przed oczami staje mi inny towarzysz: Jerzy Urban. Młodszym, którzy mogą nie wiedzieć kto, powiem, że to komunistyczny rzecznik „prasowy” którego zadaniem było okłamywanie społeczeństwa i odwracanie uwagi od rzeczywistych problemów toczących PRL.

   18
   1
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Aneta

  14:13 | 5 kwietnia 2021 #74 Redakcja

  Brawo Panie Burmistrzu. Konkretne wyjaśnienie sprawy. Trzeba tempić pseudodziennikarstwo. Pudelki, dinozaury, potwory, yeti, minionki i kolejna wtopa Michał.

  7
  20
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • @Aneta

   14:35 | 5 kwietnia 2021 #75 Redakcja

   Tępić, nie „tempić”. Jaki elektorat taki burmistrz.

   15
   4
   Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • .

   15:28 | 5 kwietnia 2021 #76 Redakcja

   Rozumiem, że popierasz burmistrza, ale pisanie o pudełkach, minionkach i co tam jeszcze wymyśliłeś /łaś ośmiesza twoj przekaz. Raczej szkodzisz, niż pomagasz burmistrzowi

   17
   3
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • Babcia

   16:09 | 5 kwietnia 2021 #77 Redakcja

   Co to znaczy „tempić”

   21
   1
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Babcia

  11:04 | 5 kwietnia 2021 #78 Redakcja

  Tak sobie czytam i czytam… Jednak PiS ma rację. Dwie kadencję to max, bo potem kontakt z rzeczywistością się urywa. Burmistrz to pracownik mieszkańców miasta i gminy zajmujący się zawodowo działaniem na korzyść tychże, a nie właściciel. Jeśli przełożony – czyli obywatel – chce wyjaśnień, to jest to obowiązek urzędnika, a nie powód do obrazy.

  20
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • nihil

  21:51 | 4 kwietnia 2021 #79 Redakcja

  do : Ciekawski/AntyOpozycja/Normailny – prawda i nieuctwo boli. Trudno się żyje w kraju rządzonym przez Głupców. Do Kibic – krótko i treściwie – brawo. I jeszcze jedno – poszukajcie Panie/Panowie w necie, jak Pan Hołdys ocenił Waszego guru – Kaczyńskiego. Pozdrawiam.

  4
  8
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • @nihil

   22:14 | 4 kwietnia 2021 #80 Redakcja

   Akurat Hołdys to raczej powinien zająć się uprawianiem ogródka, bo od rzeczywistości odkleiły się już dość mocno.

   15
   2
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • NieNihil

   17:38 | 7 kwietnia 2021 #81 Redakcja

   Twój Hołdys już dawno wpłynął na mieliznę intelektualną 🙂 Dobrze, że już niewielu bierze go na serio 🙂

   Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • NieNihil

   17:48 | 7 kwietnia 2021 #82 Redakcja

   Zapomniałem jeszcze spytać – czy ten Hołdys w końcu napisał obiecany MANIFEST, w którym miał wskazać drogę opozycji? Obiecał jakoś w 2016 roku i czekam. Może coś przeoczyłem? 🙂 „Wszyscy” czekają na „program” – coś więcej niż tylko 8 gwiazdek i słynne JBĆ… ?

   Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Ciekawski

  19:44 | 4 kwietnia 2021 #83 Redakcja

  Ile można wyciągnąć za komentarz na portalu?

  10
  15
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Kibic

  10:18 | 4 kwietnia 2021 #84 Redakcja

  Oj Oj Panie Burmistrzu – zaczyna Pan się zachowywać, jak prezes Obajtek z Orlenu i jego koledzy z pisu. Nie prościej było napisać kilka wyjaśniających zdań a nie straszyć de facto krokami prawnymi ?
  Po co ta Panu. I jeszcze jedno : Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza Fakt, wp.pl,, onet.pl, i dziesiątki innych publikatorów są również prywatnymi tworami. (-to takie przedszkole prawne) . ps. Wszystkim uczestnikom dyskusji życzę Wesołych Świąt.

  27
  13
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • AntyOpozycja

   19:54 | 4 kwietnia 2021 #85 Redakcja

   Biedny Kibic. Gdyby twój ulubieniec Donald zdążył sprzedać Orlen dzisiaj nie miałbyś piany pisząć o Panu Prezesie D. Obajtku 🙂 Ale się nie udało i masz ból tylnej części ciała…

   12
   6
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • Normalny

   20:16 | 4 kwietnia 2021 #86 Redakcja

   Totalna opozycja (kibic) ciągle w formie. Artykuł o problemach gminnych musi być okraszony PISem, Orlenem, Kaczyńskim. Czekam jeszcze na 8 gwiazdek i JBĆ 🙂 Widać, że cały czas boli…

   12
   4
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Urbi et orbi

  6:32 | 4 kwietnia 2021 #87 Redakcja

  Ale jaja xd Poeta nam sie na stolcu trafił i „didaskalia” wprowadzil. Trzymac garde i nie dac sie dziadostwu. Jeszcze niedawno myslalem ze to w sumie rowny ziomek. Wesołych

  16
  9
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Panteon

  23:43 | 3 kwietnia 2021 #88 Redakcja

  Dopiero teraz wszedłem na TuKostrzyn i co widzę? Coś czuję że ten artykuł zbierze najwięcej komentarzy, A tak na marginesie „Do sprawy odniosę się w poniedziałek.” Czy nie lepiej było Burmistrzowi postąpić w ten sposób?

  11
  6
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • .

   23:48 | 3 kwietnia 2021 #89 Redakcja

   We wtorek. Nie wymagajmy pracy w drugie święto 🙂

   7
   1
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

  • !

   1:32 | 4 kwietnia 2021 #90 Redakcja

   Widac, ze nie czytales uwaznie. Burmistrz „podjął decyzję” że na odpowiedź ma 14 dni

   10
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

   • Panteon

    9:28 | 4 kwietnia 2021 #91 Redakcja

    Przeczytałem co napisał Burmistrz. Widzę jednak, że nie wszyscy wyłapali wyrażenie w cudzysłowie. Dlatego zacytuję poprawnie „Przykra sprawa. Nie lekceważę jej. W poniedziałek o 15 odniosę się do niej publicznie na konferencji prasowej.”

    8
    6
    Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Kostrzyniak

  23:34 | 3 kwietnia 2021 #93 Redakcja

  Łączne nakłady finansowe na tunel z drogami dojazdowymi wg Wieloletniej prognozy Finansowej to 48241663 zł. Wg sprawozdań w roku 2019 wydano 7698474,44 zł , a w roku 2020 – 16084629,29 zł. Razem wydano już 23783103,73 zł. W planach WPF na 2021 jest 13323497 zł i na 2022 rok 9850000 zł. W sumie w planach do wykonania 23173497 zł. Kwota łącznych nakładów jest wyższa od wykonanych i planowanych kosztów łącznie o 1285062,27 zł. Natomiast Sz. Matysek pisze, że zabezpieczone miał w budżecie po dodaniu covidowego 45991000 zł. Do łącznej kwoty nakładów na to zadanie brakuje 2250663 zł. Ciekawe, czy ktoś wyjaśni te różnice?

  8
  9
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Myśliciel

  23:19 | 3 kwietnia 2021 #94 Redakcja

  Gdyby redakcja wstrzymała się z tekstem do czasu po świętach pewnie mielibyśmy zwykłą rzeczową dyskusję. A tak górę wzięły niepotrzebne emocje z obu stron. Panie Redaktorze proszę przemyśleć czy nie warto czasem poczekać na odpowiedź i nie szukać taniej sensacji na weekend. Panie Burmistrzu współczuję straconej soboty świątecznej na konieczność odpisywania na insynuację, może czasem warto też poczekać. Tak to trochę wygląda z mojej strony, Panowie. Chociaż pewnie macie inne zdanie, szanuje to. W końcu póki co mamy jeszcze demokrację. Pozdrawiam

  11
  17
  Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • .

  23:00 | 3 kwietnia 2021 #97 Redakcja

  Czego jutro dowiemy się o pałowaniu (palowaniu)? Za drogo? Za tanio? Za szybko? Za wolno?

  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • .

   23:05 | 3 kwietnia 2021 #98 Redakcja

   Zauważ, że jeszcze w ogóle nie zaczęliśmy dyskusji o materiale użytym do wykonania pali 😉

   Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • .

  22:45 | 3 kwietnia 2021 #99 Redakcja

  Dobra, Tomasz, idę spać. Teraz możesz poużywać, posprzątam po tobie jutro rano.

  5
  3
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • .

  22:25 | 3 kwietnia 2021 #100 Redakcja

  Przykro mi panie redaktorze, że ma Pan robotę z obsługą moich zgłoszeń do moderacji, ale to zachowanie trzeba traktować w sposób należny, moim zdaniem.

  8
  4
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • .

  22:18 | 3 kwietnia 2021 #101 Redakcja

  Sprawdzenie czy komentarze działają?

  3
  2
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • .

   22:57 | 3 kwietnia 2021 #102 Redakcja

   Jak wypadło sprawdzenie? Działają wszystkie? Czy tylko opozycyjne?

   4
   4
   Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

   • .

    23:01 | 3 kwietnia 2021 #103 Redakcja

    Tak, działają wszystkie. Zgłaszanie do moderacji również.

    5
    2
    Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Terki.!

  22:08 | 3 kwietnia 2021 #104 Redakcja

  Panie Michale bardzo współczuję nagonki piesków burmistrza. Proszę działać dalej !

  25
  8
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • .

  21:59 | 3 kwietnia 2021 #105 Redakcja

  Kto jest tym cenzorem? Antyburmistrz?

  4
  3
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • .

   22:05 | 3 kwietnia 2021 #106 Redakcja

   To nie cenzura. To troska o jakość wypowiedzi w przestrzeni publicznej.

   8
   3
   Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • .

  21:58 | 3 kwietnia 2021 #107 Redakcja

  Sok z buraka 2.0 recenzuje niewygodne wpisy!

  10
  4
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • .

   22:02 | 3 kwietnia 2021 #108 Redakcja

   Zgłaszam tylko te, które wydają się niezgodne z regulaminem.

   4
   5
   Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Tomasz

  21:57 | 3 kwietnia 2021 #109 Redakcja

  Dlaczego usuwa Pan komentarze???!!! Ciągła manipulacja ???

  11
  11
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • Piotr

   22:10 | 3 kwietnia 2021 #110 Redakcja

   Tomaszu, bo jesteś trollem

   12
   5
   Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Tomasz

  20:40 | 3 kwietnia 2021 #111 Redakcja

  Panie Michale. Dlaczego Pan usuwa komentarze w których pada imię Renata ???

  10
  15
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • Michał

   21:12 | 3 kwietnia 2021 #112 Redakcja

   Są zgłaszane do moderacji i jej nie przechodzą. Chyba jesteśmy dorosłymi ludźmi i nikomu nie trzeba tłumaczyć, że to erystyka najniższych lotów? Proszę to przemyśleć. Pozdrawiam

   17
   9
   Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • .

   21:34 | 3 kwietnia 2021 #113 Redakcja

   Tak, potwierdzam, zgłaszam do moderacji.

   11
   3
   Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • .

  19:41 | 3 kwietnia 2021 #114 Redakcja

  Pałować! Nie czytać bzdur!

  8
  2
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Tata

  19:39 | 3 kwietnia 2021 #115 Redakcja

  Kompromitacja Matyska! Podczas sesji mówił, że w zupełności wystarczy i nie trzeba zmieniać uchwały. Teraz przyznaje, że wystarczy na rozpoczęcie palowania. Jak nie wstyd tak kręcić? Brawo Panie Michale!

  22
  9
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Ciekawski

  19:30 | 3 kwietnia 2021 #117 Redakcja

  Sok z buraka 2.0?

  10
  11
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Tomasz

  19:01 | 3 kwietnia 2021 #118 Redakcja

  Panie Michale. Czytam trzeci raz wypowiedź Burmistrza i nie doczytałem się, że Burmistrz „przedstawia kategoryczne żądanie usunięcia artykułu”. Pan faktycznie MANIPULUJE i poprostu kłamie! Burmistrz żąda zaprzestania pisania przez Pana kłamst i nieprawdy. Nic innego. Skąd więc Pana dopisek słów, których Burmistrz nie użył?

  9
  23
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • Michał

   21:20 | 3 kwietnia 2021 #119 Redakcja

   Jak inaczej zinterpretować krzyczące w nagłówku ŻĄDANIE ZAPRZESTANIA PUBLIKOWANIA NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI powtórzone również na końcu obok tekstu oczekiwanych formalnych przeprosin? Sugeruje Pan, że nie dotyczy to poprzedniego artykułu, a żądane „zaprzestanie” ma obejmować ogólnie teksty, do których w przyszłości Urząd nie będzie mieć ochoty się ustosunkować? Nikogo nie podejrzewam o aż tak totalitarne zapędy. Pozdrawiam

   17
   8
   Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

   • Tomasz

    22:03 | 3 kwietnia 2021 #120 Redakcja

    Michał co Ty wypisujesz! Żądanie zaprzestania publikowania nieprawdziwych informacji nazywasz czyli żądanie byś NIE KŁAMAŁ ma totalitarne zapędy??? Uspokoj emocje bo pogrążasz się z każdym wpisem. Burmistrz wypunktował Cię jak kaczkę!!!

    9
    18
    Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

    • Piotr

     22:08 | 3 kwietnia 2021 #121 Redakcja

     Burmistrz został złapany na kłamstwie. Kolejny raz

     18
     7
     Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Anonim

  18:32 | 3 kwietnia 2021 #122 Redakcja

  Panie Michale, może wkrótce zasłuży Pan na jakiś anonim ?

  10
  8
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Niezależny

  18:22 | 3 kwietnia 2021 #123 Redakcja

  Brawo Michał. Bardzo mi się podoba ton i umiejetność wyłapywania istotnych faktów. Cieszę się że w naszej gminie mamy osobę, która wkłada wiele swojego czasu żeby nam przedstawić druga stronę medalu. Burmistrz niepotrzebnie się najeżył. Lubie go, ale trEba patrzeć na ręce. Wytrwałości w dalszym podglądaniu działań włodarzy.

  32
  10
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Kostrzyniak

  18:16 | 3 kwietnia 2021 #124 Redakcja

  1,723 mln zł dodane do kwoty przeznaczonej na budowę dróg dojazdowych w żaden sposób nie jest równe kwocie 3,6 mln zł za palowanie. Czy Matysek potrafi liczyć? Sytuacja przypomina histeryczne pogróżki wysyłane do portalu Kostrzyn24 przez Matyska.

  30
  8
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Rasapsanape

  18:11 | 3 kwietnia 2021 #125 Redakcja

  Manipulator Pudelek Michaś! Ci Co znają go ze szkoły powiedzą tylko: I wszystko jasne…!

  10
  20
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • Michał

   21:24 | 3 kwietnia 2021 #126 Redakcja

   Dziękuję za troskę. Ze szkoły mam same dobre wspomnienia i na pewno nie obawiam się o opinie osób, z którymi miałem przyjemność się uczyć 🙂 Pozdrawiam!

   18
   7
   Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

   • Ziomek

    19:15 | 4 kwietnia 2021 #127 Redakcja

    Michał, nie przejmuj się hejtem, za pewno liczyłeś się z tym przy zakładaniu portalu. Ludzie zawsze będą krytykować, szkoda tylko ze ktoś nawiązuje do przeszłości, skoro każdy przechodzi metamorfozę. Ciebie znam kilka lat, złego słowa o Tobie nie powiem – a ten co powie to albo Cię nie poznał, albo żal pupę ściska.
    cieszę się ze robisz to co robisz ! No i dobrze to robisz !

    14
    8
    Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Błazenada

  17:45 | 3 kwietnia 2021 #128 Redakcja

  Dlaczego Pan Redaktor odpowiadając Panu Burmistrzowi nie odniósł się Pan co do merytoryki i liczb, które zostały przez Pana Burmistrza przytoczone? Mnie nie interesuje Pański foch i to czy Pan lubi czy nie Burmistrza. Wylewa Pan żale jak dziecko z piaskownicy. A na konkretne argumenty Burmistrza, zero odpowiedzi!!! Błazenada!

  11
  25
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Tomasz

  17:37 | 3 kwietnia 2021 #129 Redakcja

  Nie widzę w wyjaśnieniach Burmistrza żadnej arogancji. Poprostu ustosunkował się do nieprawdziwych informacji zamieszczonych w Pańskim tekście. To Pan wylewa swoje emocje i żale komentując przesłaną odpowiedź. I jak zwykle swoje pseudo grafiki, które mają podkreślić jak Pan jest ważny i każdego może Pan obrażać. Panie Michale wstyd!

  11
  24
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • Michał

   17:50 | 3 kwietnia 2021 #130 Redakcja

   Szanuję Pana prawo do własnej opinii. Myślę, że nie byłoby problemu, gdyby Burmistrz postanowił przychylić się do prośby o komentarz i odnieść się do sprawy przed publikacją pierwszego artykułu wyjaśniając, co w rzeczywistości miał na myśli oraz, w jaki sposób należy interpretować Jego słowa. Dokładnie o to prosiłem go w czwartek. To stanowisko jest ważne w całej sprawie i z pewnością znalazłoby się w pierwotnym tekście. Nie zmienia to faktu, że nie poczuwam się do żadnej winy – opublikowany tekst jest i był rzetelny, a perspektywa Urzędu nie znalazła się w nim jedynie decyzją Urzędu. Pozdrawiam!

   25
   11
   Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

   • Tomasz

    17:56 | 3 kwietnia 2021 #131 Redakcja

    To dlaczego nie poczekał Pan na ustosunkowanie się Burmistrza? Tylko publikuje Pan tekst, w którym przeinacza Pan fakty i dopisuje swoje wydumane opinie? Wyszło, że Pan zmanimulował nas czytelników. Patrząc po innych tekstach nie pierwszy raz. Miał być ciekawy portal ale tyle s
    wtop już Pan zaliczył, że nikt już nie wierzy w to co Pan sobie pisze.

    12
    22
    Odpowiedz Zgłoś komentarz

    • Piotr

     17:59 | 3 kwietnia 2021 #132 Redakcja

     Ty jednak nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Pan Michał napisał tekst, do którego ustosunkował się burmistrz a pan Michał w komentarzu podtrzymał swoje stanowisko. Cos jeszcze ci wytłumaczyć?

     22
     10
     Odpowiedz Zgłoś komentarz

 • Tomasz

  17:29 | 3 kwietnia 2021 #133 Redakcja

  Czytając tekst Pana i odpowiedź Burmistrza ewidentnie widać, że Burmistrz ma rację. Po raz kolejny wtopa Panie Michale! Dlaczego arogancki tekst? Pan napisał jak się okazuje nieprawdę. A burmistrz żąda zamieszczenia informacji. Ma przecież do tego prawo.

  11
  20
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • Michał

   17:36 | 3 kwietnia 2021 #134 Redakcja

   Dziękuję za opinię. Sytuacja jest komfortowa, bo dysponujemy obiektywnym nagraniem z Sesji, które w artykule zostało przytoczone bez przekłamań i w całości. Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Pozdrawiam!

   24
   9
   Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • Kostrzyniak

   18:25 | 3 kwietnia 2021 #135 Redakcja

   Łuki Tomaszu co policzyłeś, że się zgadza? Praca zdalna? Nadgodziny w Święta? Musi się opłacać….

   15
   7
   Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

  • Szymon

   21:22 | 3 kwietnia 2021 #136 Redakcja

   Obie wypowiedzi nad wyraz emocjonalne. Bardziej profesjonalnie bylo by zamieścić skąpy w emocje komentarz. Dotyczy się to zarówno Pana Burmistrza, jak i Pana Redaktora.
   Jest jednak takie powiedzenie: uderz w stół, a nożyce się odezwą…

   8
   6
   Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

   • Michał

    21:25 | 3 kwietnia 2021 #137 Redakcja

    Myślę, że ma Pan rację, ale nie będę już nic zmieniać. Pozdrawiam!

    8
    4
    Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

 • Piotr.

  17:21 | 3 kwietnia 2021 #138 Redakcja

  Oj tam. Matysek na sesji czytał (recytował?) przygotowany wcześniej tekst, który miał zamieść sprawę pod dywan. Nieudolnie. Teraz jak rozkapryszone dziecko buntuje się, że ta taktykę brutalnie zweryfikowała rzeczywistość i… prawda.

  29
  5
  Odpowiedz Zatwierdzony przez moderatora

Reklama
Reklama