Pytania mieszkańców | TuKostrzyn.pl
TuKostrzyn.pl

Ta strona internetowa korzysta z plików cookies. Wykorzystujemy je do zapewnienia podstawowych funkcjonalności witryny, celów statystycznych oraz do kierowania reklam. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu. Używane pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych ani innych, które pozwalają na identyfikację użytkowników. Więcej informacji na ten temat - w tym informacje, o tym jak wyłączyć cookies w swojej przeglądarce internetowej - znajdziesz w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod tym linkiem.

x
Pytanie od: KAMS Dzień dobry, wyrok WSA z 28.05.2021 r. sygn. akt II SA/Po 157/21 ws niezgodnych z prawem zapisów w MPZP dla działek...Pytania mogą zadawać tylko zarejestrowani użytkownicy. Przed dodaniem własnego pytania zarejestruj swoje konto pod tym linkiem.

Pytanie od: KAMS
Dzień dobry, wyrok WSA z 28.05.2021 r. sygn. akt II SA/Po 157/21 ws niezgodnych z prawem zapisów w MPZP dla działek w Gwiazdowie (konieczność podłączenia się do kanalizacji i wodociągu) jest już prawomocne. Sąd uznał, że zapisy MPZP są niezgodne z prawem i nakazał je zmienić. Jakie będą teraz kroki Gminy? W jaki sposób zapisy zostaną zmienione?
Data: 18-09-2021
Data przekazania: 18-09-2021
Odpowiedź z 01-01-2021
Odpowiedź od: Łukasz Szał | Z-ca Kierownika WOPiS | Urząd Miejski

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) Urząd Miejski w Kostrzynie w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 17.09.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie: 17.09.2021 r.) niniejszym przekazuje następujące informacje.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 28 maja 2021 r. stwierdził nieważność par. 12 i par. 13 zaskarżonej uchwały nr XXVI/209/2009 z dnia 26 marca 2009r. Wobec powyższego uchwała od dnia uprawomocnienia się wyroku obowiązuje bez uchylonych paragrafów. W miejsce zapisów unieważnionych przez sąd obwiązują przepisy szczególne – regulacje rangi ustawowej: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto sąd z urzędu skontrolował legalność zaskarżonego planu również w zakresie nieobjętym zarzutami skargi i w tym zakresie nie dopatrzył się uchybień skutkujących koniecznością stwierdzenia nieważności planu z pozostałej części. Powyższe oznacza, że Burmistrz Gminy Kostrzyn ani Rada Miejska Gminy Kostrzyn nie zostali zobligowani do podjęcia jakichkolwiek kroków.

Pytanie od: pioter9992
Czy zostały sprzedane działki które były wystawione przez Urząd Gminy na sprzedaż w Czerlejnie?
Data: 22-07-2021
Data przekazania: 22-07-2021
Odpowiedź z 28-07-2021
Odpowiedź od: Łukasz Szał | Z-ca Kierownika WOPiS | Urząd Miejski

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) Urząd Miejski w Kostrzynie w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 22.07.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie: 23.07.2021 r.) niniejszym informuję iż

Gmina Kostrzyn sfinalizowała sprzedaż działek w Czerlejnie. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie w podanych poniżej linkach:
Działka nr 205 sprzedana w 2020 roku:
http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/ogloszenia/2020.html?pid=12312
Działka nr 162/2 sprzedana w 2021 roku:
http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/ogloszenia/2021.html?pid=12938

Pytanie od: Mieszkaniec Gminy
WSA w dniu 28 maja 2021r. wydał wyrok w sprawie niezgodnych z prawem zapisów w MPZP dla działek w Gwiazdowie. (Konieczność podłączenia się do kanalizacji i wodociągu.). Sąd uznał, że zapisy MPZP są niezgodne z prawem i nakazał je zmienić. Jakie będą teraz kroki Gminy? Czy zasądzone zapisy zostaną zmienione czy gmina będzie się odwoływać od tego wyroku? https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/38A2646695
Data: 11-07-2021
Data przekazania: 11-07-2021
Odpowiedź z 26-07-2021
Odpowiedź od: Łukasz Szał | Z-ca Kierownika WOPiS | Urząd Miejski

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) Urząd Miejski w Kostrzynie w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 11.07.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie: 12.07.2021 r.) niniejszym informuję, iż

sprawa jest w toku. Wyrok ten dotyczy jednej z czterech spraw toczących się przed Sądem Administracyjnym w Poznaniu. Wyrok nie ma żadnych konsekwencji finansowych dla gminy, a co przede wszystkim, zakładamy że nie wymaga zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ponieważ podważane zapisy wprowadzone na etapie uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego procedowanego ponad 10 lat temu na terenie tego obszaru zostały uchylone przez Sąd. Rozważamy odwołanie się od decyzji.

Pytanie od: Mieszkaniecodzawsze
Proszę o informacje na temat przyszłości ulicy Rycerskiej w Kostrzynie. Jest to ulica dwukierunkowa lecz w związku z działalnością warsztatu samochodowego – drugi w trakcie budowy przepustowość ulicy jest ograniczona. Dodatkowo istnieje z tego powodu ryzyko dla pieszych gdyż ulica nie posiada chodnika i pieszy musi przechodzić środkiem ulicy.
Data: 11-07-2021
Data przekazania: 11-07-2021
Odpowiedź z 22-07-2021
Odpowiedź od: Łukasz Szał | Z-ca Kierownika WOPiS | Urząd Miejski

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) Urząd Miejski w Kostrzynie w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 11.07.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie: 12.07.2021 r.) niniejszym informuję, iż

na chwilę obecną tut. Urząd nie planuje zmiany organizacji ruchu w ciągu ul. Rycerskiej w Kostrzynie. Ponadto, obecnie funkcjonujący jak i wkrótce otwarty warsztat samochodowy musi zapewnić swojemu klientowi miejsce postojowe dla posiadanej powierzchni użytkowej. Pojazdy zaparkowane nie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo o ruchu drogowym podlegają karze, co bezpośrednio należy zgłosić na Komisariat Policji w Kostrzynie bądź alarmowy 112.

Pytanie od: .
Proszę o informacje na temat liczby pozwoleń na wycinkę drzew wydanych przez Urząd Miejski w latach 2000-2020 (dla każdego roku indywidualne dane).
Data: 08-07-2021
Data przekazania: 10-07-2021
Odpowiedź z 22-07-2021
Odpowiedź od: Łukasz Szał | Z-ca Kierownika WOPiS | Urząd Miejski

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) Urząd Miejski w Kostrzynie w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 10.07.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie: 12.07.2021 r.) niniejszym informuję, iż

liczba pozwoleń na wycinkę drzew wydanych przez Urząd Miejski w Kostrzynie w kolejnych lata przedstawia się następująco:

2020 r. – 12;

2019 r. – 4;

2018 r. – 7;

2017 r. – 14;

2016 r. – 70;

2015 r. – 74;

2014 r. – 63;

2013 r. – 54.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami akta dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów stanowią akta kategorii B5 i są przechowywane przez okres 5 lat. Po tym okresie są brakowane. W związku z powyższym brak danych za lata 2000 – 2012.

Pytanie od: Arek
Proszę o informację na temat wykorzystania przez Zakład Komunalny zamiatarki, którą zakupiono kilka lat temu. Czy sprzęt był wykorzystywany w tym roku? Jeżeli nie, to dlaczego?
Data: 06-07-2021
Data przekazania: 10-07-2021
Odpowiedź z 23-07-2021
Odpowiedź od: Justyna Matuszewska | Zakład Komunalny

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania dotyczącego wykorzystania zamiatarki zakupionej w 2016r informuję, że

wymienione urządzenie w 2021r nie pracowało na terenie Gminy Kostrzyn z uwagi na awarię automatyki, uszkodzeniu uległ sterownik, który został wysłany do autoryzowanego serwisu w Szwajcarii. Celem zapewnienia należytej czystości dróg Zakład Komunalny w Kostrzynie obecnie eksploatuje pojazd zastępczy

Reklama
Reklama